235 Southwest 17th Road # 104, Miami, FL 33129

PHOTOS